Meny

Produkter

Drivstoff

 

Avgiftsbelagt diesel (blank diesel)
Høykvalitets diesel beregnet for drift av alle dieselmotorer. Den leveres med forskjellige kuldeegenskaper beroende på årstid. Den er belagt med veibruksavgift for bruk på vei slik det kreves av norsk lov.
Eksempler på bruksområder: personbiler, lastebiler

Sikkerhetsdatablad Esso Diesel med BIO avgiftsbelagt

Avgiftsfri diesel (farget diesel)
Høykvalitets diesel beregnet for drift av alle dieselmotorer. Den leveres med forskjellige kuldeegenskaper beroende på årstid. Den er ikke belagt med veibruksavgift og er derfor farget og tilsatt sporstoff i henhold til norske myndigheters krav.
Eksempler på bruksområder: traktorer, gravemaskiner, aggregater

Sikkerhetsdatablad Esso Diesel farget uten avgift og fyringsoljer

 

Oppvarming

 

Fyringsolje

Standard fyringsolje er en lett fyringsolje med gode forbrenningsegenskaper, som er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme- og varmluftsaggregat. Den er godt egnet til bruk både i større bygg og i private boliger.

Lavsvovel fyringsolje

Dette er en lett fyringsolje med gode forbrenningsegenskaper, som vanlig standard fyringsolje. Forskjellen er at lavsvovel fyringsolje har gode kuldeegenskaper om vinteren og gir mindre utslipp til miljøet.
Den er godt egnet til bruk både i større bygg og i private boliger.

Bio parafin

Bio parafin er velegnet til oppvarmingsformål og holder svært høy kvalitet. Dette er et fornybart 2. generasjon bioprodukt som oppfyller myndighetenes krav, også etter 2020.

Bio fyringsolje

Bio fyringsolje kan brukes på alle brennere. Den har en jevn og god kvalitet som oppfyller myndighetenes krav, også etter 2020.

 

Tanker og utstyr

Tanker
Pumper
Slanger
Filter