Meny

Oppvarming

Fyringsolje

Standard fyringsolje er en lett fyringsolje med gode forbrenningsegenskaper, som er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme- og varmluftsaggregat. Den er godt egnet til bruk både i større bygg og i private boliger.

Lavsvovel fyringsolje

Dette er en lett fyringsolje med gode forbrenningsegenskaper, som vanlig standard fyringsolje. Forskjellen er at lavsvovel fyringsolje har gode kuldeegenskaper om vinteren og gir mindre utslipp til miljøet.
Den er godt egnet til bruk både i større bygg og i private boliger.

Parafin

Parafin er velegnet til oppvarmingsformål og holder svært høy kvalitet. Produktet er grønnfarget og kan benyttes i alle typer veke- og pottebrennere.

Bio fyringsolje

Bio fyringsolje kan brukes på alle brennere. Den har en jevn og god kvalitet som oppfyller myndighetenes krav, også etter 2020.